Warunki korzystania

Ważne informacje

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego beepbeep-casino.click. Przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie postanowień regulaminu.

Definicje

Aby uniknąć nieporozumień, w regulaminie używamy następujących terminów:

  • Strona internetowa - domena internetowa dostępna pod adresem beepbeep-casino.click.
  • Użytkownik - osoba, która korzysta z naszej strony internetowej.
  • Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z naszej strony.
  • Administrator - osoba odpowiedzialna za zarządzanie stroną beepbeep-casino.click.

Ogólne zasady korzystania z serwisu

1. Korzystając z naszej strony, zobowiązujesz się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

2. Zabronione jest publikowanie nielegalnych treści oraz łamanie praw autorskich.

3. Nieprawidłowe działanie strony powodujące szkody w jej funkcjonowaniu jest zabronione.

Odpowiedzialność za treści użytkowników

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.

2. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez nich treści.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania nieodpowiednich lub naruszających regulamin treści bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

Prywatność i ochrona danych osobowych

Zasady prywatności i ochrony danych osobowych są opisane w odrębnym dokumencie. Zapoznaj się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem jakichkolwiek danych na naszej stronie.

Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wprowadzonych zmianach na stronie głównej.

2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z naszej strony podlegają polskiemu prawu.